Clientes destacados

CSIC

CIS

Universidad Complutense de Madrid

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad Pompeu Fabra

Universidad de Barcelona

Universidad Autónoma de Barcelona

Universidad Ramon Llull

Universidad de Deusto

Universidad de Salamanca

Universidad del País Vasco

Universidad de Alicante

Universidad de Málaga

Universidad de Sevilla

Universidad Pública de Navarra

Universidad de Navarra

Universidad de Vigo

Universidad de Cantabria

Universidad de Burgos

Fundació Blanquerna

Fundació Bosch i Gimpera

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya

Freie Universität Berlin (Alemania)

Bar-Ilan University (Israel)